Skip to content
Posh Paws: Kolebka Luksusu i Stylu Dla Twojego Psa – Wprowadź go do Świata wyrafinowanej przyjemności.

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego poshpaws.pl określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy POSH PAWS prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://poshpaws.pl
Sprzedawca – Ewelina Moroz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ewelina Moroz POSH PAWS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5862313596, REGON:366321410, 81-462 Gdynia.

§ 2 Kontakt ze sprzedawcą

Adres e-mail: kontakt@poshpaws.pl
Telefon: 535 110 714

§ 3 Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
• urządzenie z dostępem do Internetu
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 Zakupy w sklepie

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 Płatności

1.Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Nr konta: 72 1020 3639 0000 8502 0164 5720
Dane do przelewu: Ewelina Moroz
b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://przelewy24.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
Spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935; kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000,00 zł; NIP 7792369887, REGON 301345068.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


1.1. Sklep internetowy (dalej zwany “Sklepem”) przyjmuje zamówienia od klientów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

1.2. Klient zobowiązuje się do dokonywania płatności za zamówienia zrealizowane w Sklepie zgodnie z podanymi metodami płatności.

1.3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, które są opłacane przez zagraniczne konta bankowe lub konta takie jak Revolut, w przypadku gdy klient nie pokrywa prowizji związanej z taką transakcją.

1.4. Odmowa realizacji zamówienia ze względu na brak pokrycia prowizji dotyczy również innych rodzajów kont, które mogą generować dodatkowe opłaty w przypadku transakcji zagranicznych, o ile nie zostaną one pokryte przez klienta.

1.5. Odmowa realizacji zamówienia ze względu na nieopłacenie prowizji leży w interesie Klienta jako kupującego, ponieważ pozwala na uniknięcie ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z zagranicznymi transakcjami lub opłatami generowanymi przez określone rodzaje kont.

1.6. Klient zobowiązuje się do pokrycia pełnej deklarowanej kwoty zamówienia, bez potrącania dodatkowych opłat czy prowizji, które mogą wynikać z wyboru określonej metody płatności.

1.7. W przypadku odmowy realizacji zamówienia z powodu braku pokrycia prowizji, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub przedłożenia klientowi alternatywnych metod płatności.

Postanowienia końcowe

2.1. Niniejszy zapis regulaminu ma na celu ochronę zarówno Sklepu, jak i Klienta przed nieprzewidzianymi kosztami związanymi z płatnościami zagranicznymi lub dodatkowymi opłatami generowanymi przez określone rodzaje kont.

2.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego zapisu regulaminu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia Klienta. Aktualizacje regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Sklepu.

2.3. Klient zobowiązuje się do zapoznania się z obowiązującym regulaminem przed złożeniem zamówienia. Kontynuowanie korzystania z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza akceptację nowych postanowień.

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
4. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność u kuriera, zamówienie będzie przekazane do realizacji po jego potwierdzeniu (klikniecie w link). Niepotwierdzenie takiego zamówienia skutkuje jego anulowaniem po upływie 7 dni.
5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
8. Kupujący może odebrać towar osobiście po uprzednim kontakcie.
9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz procedurę zwrotów, wymiany i reklamacji w sklepie internetowym POSH PAWS.

2. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,

b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

c. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwroty i wymiana towaru

 1. W przypadku chęci zwrotu lub wymiany towaru, Konsument zobowiązany jest do załączenia następujących dokumentów:

a. Oryginału dokumentu sprzedaży.

b. Wypełnionego formularza zwrotu, który dostępny jest do pobrania na stronie sklepu internetowego POSH PAWS.

 1. Przy zwrocie towaru, należy zwrócić uwagę na staranne zapakowanie go w oryginalne opakowanie wraz z metkami, prezentami, smaczkami, podziękowaniami, oraz w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu do sklepu POSH PAWS.
 2. W przypadku zamówień i paczek zawierających prezenty, wszelkie dodatki, upominki lub inne gratisy dołączone do zamówienia muszą zostać zwrócone wraz z zakupionymi towarami. W przypadku niezwrócenia tych elementów, sklep zastrzega sobie prawo do odliczenia odpowiedniej kwoty zwracanej za prezenty oraz podziękowania.
 3. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany jedynie za zwracany towar, przy czym koszty przesyłki zostaną odliczone.
 4. Koszty zwrotu przesyłki leżą po stronie Konsumenta.
 5. Sklep POSH PAWS nie przyjmuje zwrotów wysłanych do Showroomu za pobraniem.
 6. Sklep POSH PAWS nie odbiera zwrotów nadanych do Paczkomatów.
 7. Zwracany towar musi posiadać ORYGINALNE METKI I OPAKOWANIA – inaczej sklep nie przyjmuje zwrotów. Zerwanie bandany, metek, plomb jest równoznaczne z używaniem towaru.
 8. Konsument nie może zwrócić towarów tj: kosmetyki, przysmaki, karmy ze względów sanitarnych.
 9. Sklep POSH PAWS nie przyjmuje zwrotów towarów, które wykazują oznaki użycia, takie jak obecność sierści na produktach, zapach świadczący o użytkowaniu produktu, zerwane lub uszkodzone metki itp. Zwrot takiego towaru zostanie odrzucony, a Konsument będzie zobowiązany do pokrycia kosztów odesłania towaru do siebie.
 10. Prosimy o zachowanie odpowiedniej ostrożności i dbałości o produkty podczas korzystania z nich przed ewentualnym zwrotem.
 11. Ten punkt ma na celu ochronę zarówno sklepu POSH PAWS, jak i innych Konsumentów, zapewniając, że produkty zwracane są w nienaruszonym stanie i nadają się do dalszej sprzedaży.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do oceny stanu zwracanego towaru i podejmowania decyzji odnośnie jego przyjęcia lub odrzucenia w oparciu o powyższe kryteria.
 
 
4. Obowiązki sklepu POSH PAWS
 1. Sklep POSH PAWS dołoży wszelkich starań, aby zamówiony towar był przekazany Konsumentowi zgodnie ze złożonym zamówieniem i w nienaruszonym stanie.
 2. Sklep POSH PAWS zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji zamówienia oraz kontaktu z Konsumentem w celu potwierdzenia szczegółów zamówienia przed wysyłką.

5.  Korespondencja dotycząca zwrotów, wymiany i reklamacji

Wszelką korespondencję dotyczącą zwrotów, wymiany lub reklamacji należy kierować na adres: POSH PAWS Moroz Ewelina ul. Jagiełły 1A/8, 11-400 Kętrzyn

6. Postanowienia końcowe

  1. Sklep internetowy POSH PAWS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, o ile nie narusza to praw Konsumenta.
  2. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, zmodyfikowana wersja zostanie opublikowana na stronie sklepu internetowego POSH PAWS i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.
  3. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem zakupu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Reklamacje

1. Sklep oświadcza, że dostarczane Towary są oryginalne i bez wad. Sklep ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta oraz poniżej.
2. Sklep może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
3. Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana Towaru będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami dla Sklepu. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
4. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Sklep odmówił dokonania naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Towaru do zgodności w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
2) mimo naprawy lub wymiany Towar nadal pozostaje niezgodny z umową;
3) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
5. Klient może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna.
6. Reklamacja lub żądanie doprowadzenia Towaru z umową, z wyjątkiem Towaru odebranego i opłaconego w księgarni, może zostać złożona:
1) pocztą – na adres wskazany w ust. 7 poniżej,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@poshpaws.pl.
7. W celu zgłoszenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.
8. W przypadku złożenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient niezwłocznie odsyła reklamowany Towar na poniżej wskazany adres, z dopiskiem „Reklamacja”.
POSH PAWS Moroz Ewelina, ul. Jagiełły 1A/8, 11-400 Kętrzyn
10. Sklep dokonuje zwrotu kosztów nadania przesyłki zawierającej reklamowany Towar na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
11. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
12. Reklamacje Klienta są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Nie uchybia to obowiązkom Sklepu związanym z odpowiedzialnością za zgodność Towaru z umową.
13. Jeżeli Sklep uzna żądanie Klienta to:
a) w przypadku żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową – Sklep dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili otrzymania żądania i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
b) w przypadku odstąpienia od umowy – Sklep zwraca Klientowi cenę za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania;
c) w przypadku obniżenia ceny – Sklep zwraca Klientowi kwotę należną z tytułu obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
14. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
15. W sytuacji, gdy przedmiot reklamacji stanowią gry komputerowe oraz programy multimedialne, które posiadają klucz aktywacyjny, istnieje możliwość, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do producenta, który drogą elektroniczną wyśle Klientowi informację o przyczynach powstałej usterki. Uzyskaną w ten sposób informację

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
9. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
10. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
11. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
12. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
• umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
• prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
. dostępu do swoich danych osobowych,
a. ich sprostowania,
b. usunięcia,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. żądania przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
e. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 Zastrzeżenia

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.